error! :: LOXLEY Public Company Limited ::
  • NEWS & EVENTS

   ล็อกซเล่ย์ จับมือ วว. สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

   คุณธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมผู้บริหารระดับสูงอาทิ คุณวัชระ อัศวานุวัตร คุณธงชัย คงศักดิ์ไพศาล คุณมานิตย์ โลหเตปานนท์ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การร่วมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  กับ คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พีรพันธ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานในงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี วว. ณ  ห้องคอนเวนชั่น  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556

   ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว บจ.ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาทิ น้ำผลไม้มาลี น้ำมันพืชกุ๊ก ผลิตภัณฑ์ซีเล็ค ทูน่า นมหนองโพ ผลิตภัณฑ์กรีนนัทฯลฯ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2556 โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง.