error! :: LOXLEY Public Company Limited ::
    • NEWS & EVENTS

      “ล็อกซเล่ย์” จับมือ “น้ำประปาไทย”  ศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

      ร.ท.เฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาศักยภาพพื้นที่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556