error! :: LOXLEY Public Company Limited ::
    • NEWS & EVENTS

      ล็อกซเล่ย์ จับมือ สวทช. ร่วมวิจัยรถไฟฟ้า

      คุณธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.โกศล สุรโกมล ที่ปรึกษา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือ พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าและการจัดทำมาตรฐานทางด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก พร้อมหนุนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย ต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ณ ห้องโถงทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557