error! :: LOXLEY Public Company Limited ::
  • NEWS & EVENTS

   ล็อกซเล่ย์" นำร่องติดตั้งเครื่อง AED แก่ชุมชน

   ล็อกซเล่ย์" นำร่องติดตั้งเครื่อง AED แก่ชุมชน

   แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ : 2016-08-31

   ล็อกซเล่ย์" นำร่องติดตั้งเครื่อง AED แก่ชุมชน

   จากสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศไทยจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีมากถึง 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิต ใกล้เคียงกับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง
    

   บริษัท ล็อกซเล่ย์  จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดฝึกอบรมใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED) ให้กับพนักงานล็อกซเล่ย์และบริษัทในเครือเพื่อให้เรียนรู้วิธีช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างมีประสิทธิภาพ
    

   พร้อมจัดซื้อเครื่อง AED 1  เครื่อง ติดตั้งในอาคารล็อกซเล่ย์ สำนักงานใหญ่ (คลองเตย) เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลพนักงานให้ปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งเป็นการไม่ประมาท
    

   นอกจากนี้ ได้จัดซื้อเครื่อง AED อีก 1 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งในแหล่งชุมชน ใกล้เคียงบริษัท ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสุนทรโกษาพร้อมสาธิตการใช้งานให้พนักงานเซเว่นฯ และประชาชนที่สนใจ ภายใต้โครงการ "การใช้เครื่อง AED ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"
    

   วรรษิษฐ์ จาติกวณิช ผู้จัดการ แผนกพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม บมจ.ล็อกซเล่ย์ ระบุหวังว่า เครื่อง AED จะถูกใช้ประโยชน์ เพื่อดูแลทั้งพนักงานในบริษัทและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ให้ปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยหวังจะลดการสูญเสียชีวิตจากภัยเงียบที่หลายคนอาจมองข้ามไป
    

   พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนบริษัทเอกชน เจ้าของอาคารสถานที่อื่นๆ ที่มีความพร้อมร่วมติดตั้งเครื่อง AED เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันให้มากขึ้น...